Algemene Voorwaarden

Op deze pagina vind je de algemene voorwaarden van Kleur De Stad. Een community kunstwerk ontwikkeld door Mr.Beam Studio. Graag spreken we wat dingen met je af.

 
 
 • Kleur De Stad is van- en voor de mensen van de stad.
 • Iedereen mag meedoen, ongeacht leeftijd of ervaring. Samen kleuren we de stad.
 • Je mag meerdere werken inzenden, maar maak het niet te bont.
 • De volgorde waarin de werken worden vertoond is volledig willekeurig en daar hebben wij geen invloed op.
 • Alle werken worden verwerkt en geprojecteerd zoals ze worden ingezonden, mits ze op de juiste manier zijn aangeleverd.
 • We zijn geen voorstanders van censuur. Tegelijkertijd houden we ook niet van het promoten van commerciële of aanstootgevende werken. Waar de grens ligt bepalen wij samen met de organisatie.
 • Je werk zal een een klein beetje in kleur en contrast worden bewerkt, zodat deze er helder in projectie uit springt. Ook zorgen we voor mooie organische overgangen tussen de tekeningen.
 • We gebruiken je ingezonden kunstwerk om deze te projecteren op het door jou ingekleurde gebouw. Het zou kunnen dat er vanuit de organisatie of initiatiefnemers de wens komt om Kleur De Stad langer te laten staan, of deze in de toekomst nog eens te herhalen met dezelfde werken. Dan zullen we je werk wellicht opnieuw tonen.
 • Je doet op vrijwillige basis mee en geeft ons toestemming om je werk te projecteren op het door jou ingekleurde gebouw. De ingezonden werken blijven te allen tijde eigendom van jou als maker.
 • Om kleur de stad te promoten kan het zijn dat je werk voorafgaand of na het festival ingezet wordt voor sociale media, om het kunstwerk beter onder de aandacht te brengen.
 • Wij gaan er vanuit dat jij de maker bent van je ingezonden werk en dat je niet ongevraagd een beeld van een ander gebruikt voor jouw inzending. Als dit het geval is, zijn wij hier niet voor aansprakelijk.
 • We zullen je naam zoals bij inzending ingevuld, mogelijk projecteren op het gebouw.
 • Je mail adres zullen we alleen gebruiken voor het sturen van een bevestigingsmail, om je eventueel te informeren als jouw werk bij de selectie zit, en als er een leuke prijs te winnen valt bij jouw editie van Kleur De Stad én we jou daarmee mogen verblijden.
 • Je Instagram tag kunnen we gebruiken om je te taggen als je werk ergens op een foto verschijnt. Ere wie ere toekomt.
 • Wij zijn trots op dit community kunstwerk en delen het resultaat graag met anderen. Daarvoor maken we soms foto’s en videomateriaal waar jouw werk in voor kan komen.
 • We kunnen helaas geen garantie geven dat het werk altijd wordt vertoond.  Het kan zijn dat er om wat voor reden dan ook je werk er niet tussen zit. Wellicht is er ergens iets mis gegaan. Als dit het geval is, neem dan contact op met de organisatie of met Mr.Beam Studio.
 • De kleurplaat bestanden die je voor Kleur De Stad downloadt, zijn ontwikkeld door Mr.Beam en mogen niet zonder schriftelijke toestemming van Mr.Beam voor andere doeleinden worden gebruikt.

Heel veel plezier met Kleur De Stad.

Mr.Beam 
info@kleurdestad.nl
www.mrbeam.com

 

 

Intellectueel eigendom
Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Mr.Beam is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Mr.Beam.

 

Indien van toepassing:
Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Mr.Beam te mogen claimen of te veronderstellen.

Mr.Beam streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op https://www.kleurdestad.nl onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Mr.Beam aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

 

Wijzigingen
Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van https://www.kleurdestad.nl op deze pagina.